Sapi partner partner Lifelong Learning Programe Dzieciak

Formarea supervizorilor și a consultanților pentru familiile de plasament/ asistenții maternali

Proiectul Formarea supervizorilor și a consultanților pentru asistenții maternali a fost menit satisfacerii cerințelor de educație continuă a profesioniștilor care supervizează și oferă consultanță familiilor care activează în sistemul de plasament.

Proiectul a fost implementat în cooperare de organizații partenere din trei țări – Bulgaria, Polonia și România – în intervalul 2013-2015.

Proiectul a fost finanțat prin Programul UE de Educație continua, Parteneriate de formare, Subprogramul Grundtvig.

poza principal

Parteneri:

Institutul pentru Activități și Practici Sociale /SAPI/ - BULGARIA
Organizație non-guvernamentală dedicată bunăstării și protecției copiilor si familiilor aflate in situații de risc.
Programe:
- trei centre mari ce oferă servicii sociale (asistenta juridica, medicala, psihologica) pentru copii, tineri și familii in dificultate (inclusiv unități pentru mama si copil, de îngrijire in urgenta si de zi).
- formare profesionala si supervizare pentru furnizori de servicii sociale la nivel regional și național.
- activitati de cercetare și analiză în domeniul abuzului asupra copilului singur și în parteneriate naționale și internaționale .
http://www.sapibg.org/en/
http://sapibg.org/grundtvig/en
 
Asociația "Casa Noastrǎ" - POLONIA
Organizație non-guvernamentală care vizează reformarea sistemului de protecție a copilului în Polonia și alte țări din Europa Centrală și de Est, precum și în zona Caucazului. Din 1991 casa noastră a asistat peste 200 de case de copii, alte unitǎți și programe pentru copiii neglijați prin:
- formare profesională,
- subvenții financiare, donații în natură
- alte subvenții, non-materiale.
Asociația a devenit cel mai important ONG polonez axat pe copii orfani și neglijați. "Our Home" acționeazǎ în Polonia dar și în alte țări furnizând know-how și training pentru serviciile sociale de stat și pentru organizații non-guvernamentale cu privire la proceduri și soluții practice pentru sprijinirea familiei, asistența maternală și dezinstituționalizare.
http://www.towarzystwonaszdom.pl/eng/index.html
 
Fundația Internaționala pentru Copil si Familie “Dr. Alexandra Zugrăvescu”/ FICF/ - ROMÂNIA
creată ca organizaţie românească neguvernamentală în anul 1993, la iniţiativa Asociaţiei franceze Médecins du Monde şi a unui grup de specialişti din domeniul protecţiei copilului, FICF are ca misiune sa contribuie la educarea, sănătatea si protecția copilului, a familiei si a comunitǎții prin oferirea de servicii performante de prevenire si de intervenție precum si de formare a profesioniștilor.
Programe:
- Centrul de consiliere şi terapie pentru copil şi familie - serviciu specializat non-rezidenţial de asistenţă psihologică şi socială
- Centrul de formare şi supervizare profesională
- Elaborare şi editare de lucrări specializate şi materiale documentare pentru profesioniștii din protecția copilului, parinti, asistenți maternali, etc.
www.ficf-romania.ro

 

Parteneri în plan local (în România):

Direcţia Generalǎ de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 6 București
 
Asociaţia Supervizorilor din România/ ASR/
 

 

Activitățile proiectului s-au concentrat în principal pe două grupuri țintă:

  • profesioniștii care doresc să-și aprofundeze competențele profesionale din domeniul lucrului cu familiile de plasament/ asistenții maternali;
  • familiile de plasament/ asistenți maternali din Bulgaria, Polonia și România.

Obiectivul specific al proiectului a fost dezvoltarea de competențe specialiștilor care lucrează cu asistenții maternali și, cu ajutorul lor, dezvoltarea de competențe asistenților maternali înșiși.

Asistența maternală este un serviciu social relativ nou în aceste trei țări partenere. Reprezintă o parte importantă a procesului de dezinstituționalizare a copiilor, desfășurându-se în mod activ în cele trei țări, în care o reformă amplă în sfera socială a protecției copilului este în curs. Lipsa de standarde de plasament corespunzător acceptate, alăturată faptului că asistenții maternali ar trebui să dețină cunoștințe și competențe în domeniul dezvoltării copilului, îi plasează în situația specială de a acționa în calitate de profesioniști care asigură asistență copiilor vulnerabili. Față de profesori, asistenți sociali, psihologi, pediatri și psihiatri, asistentul maternal este considerat un fel de „para-profesionist”. Profesionalizarea serviciului de plasament aduce în prim plan necesitatea prestării de consultanță, instructaj și supervizare familiilor de plasament timp de cel puțin 2 sau 3 ani, pentru a le îmbunătăți cunoștințele și competențele, adecvarea și îndemânarea.

Pe de altǎ parte, supervizarea este un proces de sprijin care vizează de obicei „adevărații profesioniști” și foarte rar asistenții maternali. Aceast fapt subliniază și mai mult nevoia unui număr mai mare de supervizori bine formați, profesioniști, care să acorde suport și familiilor de plasament/ asistenților maternali.

Acest proiect de parteneriat inovator a încearcat să producă supervizori și consultanți formați internațional care vor forma la rândul lor familiile de plasament/ asistenții maternali prin consultanță și supervizare. Proiectarea unui program comun de formare pentru profesioniști face parte din formarea continuă în asistența maternală.

Aceastǎ publicație reflectǎ opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi responsabilǎ pentru utilizarea informațiilor conținute în publicație.

Videos

Manual

PDF format
Manual de formare (1.5Mo)